top of page

การเตรียมการติดตั้งระบบวัดระดับน้ำมัน ATG

การเตรียมไซด์งานก่อนติดตั้งระบบวัดระดับน้ำมัน ATG คุณภาพการติดตั้งระบบมาตรวัดถังอัตโนมัติและอุปกรณ์เสริมมีผลอย่างมากและเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย คุณภาพความแม่นยำในการวัดและอายุการใช้งาน โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้ผลิตเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และ ติดตั้งและดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดความปลอดภัยของกรมธุรกิจพลังงาน  ควรเว้นระยะห่าง 1 เมตร ระหว่างหัวโพรบ กับ ท่อส่งหรือท่อดูดน้ำมัน เนื่องจากการเคลื่อนไหวของน้ำมันจะส่งผลต่อความแม่นยำ (accuracy) เพื่อให้ได้ค่าที่แม่นยำในทุกๆช่วงการวัดระดับน้ำมันของโพรบ ในกรณีจำเป็นติดตั้งโพรบใกล้ชิดกับท่อดูดหรือท่อส่ง ควรติดตั้งในท่อนำเปิดปลายล่าง (Guide pole) ระหว่างติดตั้งควรให้โพรบอยู่ในแนวตั้งตรง การโค้งงอ จะทำให้โพรบเสียหาย ควรปรับทิศทางทางออกของท่อส่งให้อยู่ฝั่งตรงข้ามกับโพรบ เพื่อให้การวัดระดับน้ำมันในถัง สามารถวัดได้อย่างแม่นยำและเที่ยงตรง

มาตรฐานและคุณภาพการติดตั้งระบบมาตรวัดถังน้ำมันอัตโนมัติและอุปกรณ์เสริมมีผลอย่างมากในด้านความปลอดภัย คุณภาพของข้อมูลและ  ความแม่นยำในการวัด รวมถึงอายุการใช้งาน โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้ผลิตเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกรมธุรกิจพลังงาน  ควรเว้น ระยะห่างระหว่างหัวโพรบกับ ท่อส่ง และท่อดูด ให้มากกว่า 1 เมตร มิฉะนั้น การกระเพื้อมของน้ำมันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการวัดของโพรบ ระหว่างการติดตั้งไม่ควรให้โพรบเกิดการโค้งงอและทำให้โพรบเสียหาย และควรปรับทิศทางทางออกของท่อส่งให้ตรงข้ามกับโพรบ 

Screen Shot 2565-05-24 at 23.19.20.png
Screen Shot 2565-05-24 at 23.19.35.png

ข้อกำหนดของท่อไรเซอร์ : ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. ท่อเชื่อมในแนวตั้งตามรูปประกอบ  อยู่ใต้ฝาปิด manhole cover กันน้ำ ผนังภายในของท่อไรเซอร์ต้องเรียบและไม่มีตะกรันเชื่อมเกาะอยู่

ฝาปิด : รูสายเคเบิลที่กึ่งกลางของหน้าแปลน ยึดสกรู G1/2 สำหรับการสอดผ่านสายเคเบิลและซีล โปรดดูภาพที่ด้านข้าง

Screen Shot 2565-05-24 at 23.19.52.png

ข้อกำหนดของการติดตั้งสายสื่อสาร : สายสื่อสารทั้งหมดต้องร้อยผ่านท่อเหล็ก (conduit)  ต้องวางไว้ใต้พื้นลึกอย่างน้อย 300 มม. ระยะห่างระหว่างท่ออย่างน้อย 200 มม.  แต่ละสายสื่อสารของแต่ละโพรบต้องแยกใส่ในท่อแยก  สายจากชุดคอนโทรลถึงโพรบต้องติดตั้งให้ครบครบชุด ไม่ควรมีข้อต่อระหว่างทางใดๆ เพื่อความปลอดภัย เราขอแนะนำให้ใช้สายชิลด์ขนาด RVVP4×0.5 (หรือใหญ่กว่า) และต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดของความจุต่อฟุตไม่เกิน 100pF ความยาวของสายเคเบิลที่ระยะน้อยกว่า 300 ม. ชั้นป้องกันของสายเคเบิลจากโพรบจะต้องเชื่อมต่อกับพอร์ต PE ของคอนโซล ป้องกันสายเคเบิลในกล่องรวมสัญญาณกันระเบิดควรพันด้วยเทปสีดำอย่างดี ท่อเหล็กป้องกันควรต่อกับระบบสายดินของปั๊มน้ำมัน ปลายท่อที่อยู่ภายในห้องควบคุมต้องฉีดยางซิลิโคนเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปิดผนึกได้และ สามารถป้องกันไอระเหยของน้ำมันเข้าไปในห้องควบคุม

Screen Shot 2565-05-24 at 23.20.10.png

ข้อกำหนดของห้องควบคุม :  ข้อกำหนดระบบไฟฟ้าแบบ AC220V/50Hz ±10%  แหล่งจ่ายไฟควรเป็นเฟสเดียวกันและอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน (สายนิวตอนเข้าทางซ้าย และสายไฟเข้าทางขวา . ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายดินเชื่มต่อลงดินได้สมบูรณ์ และ ควรจะต่อเชื่อมกับสายดินของสำนักงานและสายดินของถัง  ห้ามเชื่อมต่อระหว่างสายศูนย์กับสายดิน ห้ามผสมการเชื่อมต่อระหว่างสาย นิวตอน และสายดิน ควรมีอุปกรณ์ต่อสายดินหรือเหล็กแผ่นกราวด์ใกล้คอนโซล อุปกรณ์ต่อกราวด์หรือเหล็กแผ่นกราวด์นี้ควรเชื่อมต่อกับแท่งกราวด์อย่างแท้จริง และ รักษาสมดุลย์กับพื้นที่ถัง ระบบ ATG ใช้สายดินร่วมกันของพื้นที่ถัง และท่อสายสื่อสารของโพรบไม่ควรใช้ท่อเดียวกันกับสายเคเบิลอื่น

bottom of page