top of page
shutterstock_1675742134.jpg

DELT - Automatic Tank Gauging

DELT - ATG Plus - ระบบวัดระดับน้ำมันในถังใต้ดิน  ใช้โปรแกรม เลือก ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษได้  ง่ายต่อการทำงาน ออกแบบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตรวจสอบปริมาตรของน้ำมัน และ ป้องกันการรั่วไหลน้ำมันในถังใต้ดิน ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง แล ะแม่นยำ เหมาะสำหรับสถานีบริการน้ำมัน ช่วยในการจัดการบริหารสินค้าคงคลัง และ สามารถส่งข้อมูลแจ้งเตือนจากคอมพิวเตอร์ หรือผ่านทาง สมาร์ทโฟน แทปเล็ท หรือ iPad  ที่ใดก็ได้ที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผ่าน iTANK แอปพลิเคชั่น ทั้งในระบบ ANDROID และ iOS ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เพื่อใช้ในการตัดสินใจบริหารจัดการ 
 

เครื่องวัดถังน้ำมันใต้ดินอัตโนมัติรุ่นใหม่ล่าสุด  จาก DELT SYSTEM  ทำให้การบริหารสต็อกน้ำมันคงเหลือในสถานีบริการน้ำมันของท่าน สามารถทำได้สะดวกและแม่นยำ โดยไม่จำเป็นต้องใช้คน และ ไม้วัดแบบเดิมให้ยุ่งยาก เเพราะระดับน้ำมันที่วัดได้ไม่แม่นยำ เพราะต้องอาศัยการคาดคะเนของผู้วัดเป็นเกณฑ์  DELT ATG  จะช่วยดูแล และปกป้องการสูญหายของ "น้ำมัน" ที่อยู่ในถังน้ำมันใต้ดิน ที่ใครๆ ก็ไม่สามารถมองเห็น แต่ด้วยระบบ ATG ของ DELT SYSTEM จะคอยเฝ้าดูแล และ ช่วยแจ้งเหตุเตือนภัยร้ายต่างๆ เช่นมีน้ำเข้าถัง, น้ำมันเหลือน้อย, ลงน้ำมันล้นถัง ฯลฯ ด้วยโปรแกรมเฝ้าระวัง  Mornitoring Service จะสร้างความมั่นได้ว่าในการอ่านค่าน้ำมันคงเหลือมีความแม่นยำได้มากถึง 99.9 % เพราะเราจะคอยดูแล ให้บริการในการปรับตั้งค่าความแม่นยำของการวัดระดับน้ำมันในถังแต่ละใบ ให้อ่านค่าได้ในทุกระดับตามความสูงทุกๆมิลิเมตรของน้ำมัน


ก่อนติดตั้งระบบวัดระดับน้ำมันในถังใต้ดิน โปรดศึกษารายละเอียด และข้อกำหนด และมาตรฐานความปลอดภัย ของอุปกรณ์ และงานติดตั้งเพื่อที่จะทำให้สามารถใช้ประโยชน์จาก ระบบ ATG ได้อย่างสูงสุด

6.jpg

SS160Plus เป็นระบบวัดน้ำมันรุ่นเริ่มต้น ของ DELT SYSTEM มีระบบโปรแกรม 2 ภาษาทั้ง ไทย และ อังกฤษ ราคาประหยัด รองรับการวัดได้สูงสุดถึง 9 ถัง ที่ได้รับการเป็นแผงควบคุมในรุ่น  DELT-SS ซีรี่ มีแพลตฟอร์มการทำงานแบบมัลติฟังก์ชั่นบนหน้าจอสัมผัสที่มีสีสัน

ระบบมีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลที่มีความแม่นยำสูง และเชื่อถือได้ สามารถบริหารจัดการสต๊อคน้ำมันได้อย่างมีมีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย หน้าจอแบบสัมผัสขนาด 8 นิ้ว ได้รับการยอมรับจาก เจ้าของสถานีบริการน้ำมันนับพันแห่ง เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการ ข้อมูลปริมาณน้ำมันคงคลัง วางแผนการจัดส่ง และ บริหารการขายที่ถูกต้องแม่นยำ DELT-ATG สามารถตอบสนองความต้องการของคุณ

7.jpg
SS200A

SS200A เป็นระบบวัดน้ำมันรุ่น.ใหม่ล่าสุดของ DELT SYSTEM มีระบบโปรแกรม 2 ภาษาทั้ง ไทย และ อังกฤษ  มีให้เลือกถึง 3 เวอร์ชั่น รองรับการวัดได้ 8 ถัง, 12 ถัง และ 16 ถัง มีแพลตฟอร์มการทำงานแบบมัลติฟังก์ชั่น ต่อกับระบบป้องกันการรั่วไหลได้ครบทุกแบบ ระบบจับการรั่วของ ทั้งถังสองชั้นและท่อสองชั้นใต้ดิน บ่อตู้จ่ายน้ำมัน Tank-Sump Vapor Recovery และ ระบบป้องกันไฟฟ้าสถิต บนหน้าจอสัมผัสที่มีสีสัน ขนาด 8 นิ้วพร้อม ไฟแจ้งสถานะของฟั่งชั่นต่างๆ ระบบมีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลที่มีความแม่นยำสูง สามารถบริหารจัดการสต๊อคน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีประสิทธิภาพสูง รุ่นนี้เหมาะสำหรับสถานีบริการน้ำมันที่ต้องการระบบบริหารจัดการ และระบบ safty control อยู่ในตัวเดียวกัน

2.png
8.jpg

SS200B เป็นระบบวัดน้ำมันรุ่นสูงสุดของ DELT SYSTEM มีระบบโปรแกรม 2 ภาษาทั้ง ไทย และ อังกฤษ ราคาประหยัด รองรับการวัดได้สูงสุดถึง 32 ถัง มีแพลตฟอร์มการทำงานแบบมัลติฟังก์ชั่น ต่อกับระบบป้องกันการรั่วไหลได้ครบทุกแบบ ระบบจับการรั่วของ ทั้งถังสองชั้นและท่อสองชั้นใต้ดิน บ่อตู้จ่ายน้ำมัน Tank-Sump Vapor Recovery และ ระบบป้องกันไฟฟ้าสถิต บนหน้าจอสัมผัสที่มีสีสัน ระบบมีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลที่มีความแม่นยำสูง สามารถบริหารจัดการสต๊อคน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีประสิทธิภาพสูง หน้าจอแบบสัมผัสใหญ่ขนาด 12 นิ้ว รุ่นนี้เหมาะสำหรับสถานีบริการน้ำมันที่ต้องการระบบบริหารจัดการ และระบบ safty control อยู่ในตัวเดียวกัน โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ

Delt LoRa.png
200A Wireless.jpg

DELT Wireless ATG รุ่นล่าสุดเชื่อมต่อด้วยระบบสื่อสารแบบไร้สาย ระยะไกลระบบใหม่ LoRa Modulation Technology เป็นโซลูชัน M2M (Machine to Machine) เทคโนโลยีที่ทำให้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถส่งข้อมูลระหว่างกันเองได้) ติดตั้งง่ายสำหรับสถานีบริการน้ำมันที่ต้องการติดตั้งระบบ ATG แต่มีอุปสรรคในการเดินสายหรืิอไม่ต้องการเจาะพื้นคอนกรีตเดิมเพื่อเดินสายสื่อสาร ระบบนี้ระยะการรับส่งข้อมูลได้ไกลสูงสุดถึง 500 เมตร รองรับกับการใช้งาน IoT หรือ Internet of Things หน้าจออ่านเข้าใจง่าย ปรับเปลี่ยนได้ สองภาษา ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

9.jpg

โพรบวัดระดับน้ำมันในถังแบบ Magnetostrictive ใช้หลักการจากเอฟเฟกต์ Wiedemann และ เอฟเฟกต์ Villari กับ เอฟเฟกต์อัลตราโซนิกของวัสดุอัจฉริยะ โดยการวัดความแตกต่างของค่าเวลาซึ่งสามารถวัดได้ง่ายด้วยความแม่นยำสูง เพื่อแปลงเป็นความแตกต่างของการกระจัด สามารถวัดระดับผลิตภัณฑ์ได้อย่างแม่นยำ ระดับน้ำและอุณหภูมิในถัง

Special Float หรือลูกลอยสำหรับวัดระดับน้ำมันมีให้เลือกหลายแบบตามวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น Density Float และ ลูกลอยจับระดับการแยกชั้นของเอทานอลในน้ำมัน E20 และ E85 (phase separation)

10.jpg

DELT การตรวจจับชั้นแยกตัวของชั้นเอทานอลในน้ำมัน เบนซิน E20 หรือ E85 เมื่อน้ำเข้าไปในถังที่มีส่วนผสมของน้ำมันเบนซิน/เอธานอล เอทานอลจะดูดซับน้ำ ทำให้เอทานอลแยกตัวออกจากน้ำมันเบนซินและจมลงสู่ก้นถังที่ผสมกับน้ำ ส่วนผสมของเอทานอลกับน้ำ (การแยกเฟส) นี้มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำบริสุทธิ์ ทำให้ไม่สามารถตรวจจับได้ด้วยทุ่นลอยน้ำแบบดั้งเดิม ระบบลูกลอยแบบพิเศษ ถูกออกแบบมาให้สามารถตรวจจับความหนาแน่นหลายระดับเพื่อตรวจจับภายในถังน้ำมันใต้ดินการแยกเฟส ที่จมลงที่ด้านล่างของถังของคุณ และหากตรวจไม่พบ อาจถูกสูบเข้าไปในรถของลูกค้าของคุณ ทำให้เกิดปัญหากับเครื่องยนต์ และ จะเจอกับค่าซ่อมรถซึ่งคุณอาจต้องรับผิดชอบ และ ค่าใช้จ่ายในการล้างระบบ การเปลี่ยนตัวกรองตู้จ่าย และการกำจัดเชื้อเพลิงที่ปนเปื้อน การผสมเอทานอลจะช่วยเพิ่มระดับออกเทน แต่เมื่อเอทานอลผสมกับน้ำเพื่อสร้างการแยกเฟส น้ำมันเบนซินที่เหลือจะให้ระดับออกเทนลดลง และ ทำให้เกิดปัญหาในการขายน้ำมันที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดของกฎหมายตามมา

bottom of page